• Notes_220627_114558_092.jpg
  • Notes_220627_114955_01f.jpg
  • Notes_220627_115054_c73.jpg
  • Notes_220627_115141_5f3.jpg
  • WhatsApp_Image_2022-09-08_at_161632.jpeg

Fietsprogramma voor het hele jaar.

 

Zomertijd; elke dinsdag en donderdag is er een trainingsavond/fietstocht. Vertrek is dan om 19.00 uur bij de sporthal. Elke zondag wordt er een vaste mtb-route of een veldtoertocht gefietst. Wintertijd; elke zondag en incidenteel op zaterdag wordt er een veldtoertocht gefietst. Fietsprogramma voor zowel de zomer als in de winter kan je elders op deze site vinden.

 

Het ontstaan van JUST4FUN BIKING

Na een actieve periode van 20 jaar lid te zijn geweest van handbalvereniging Erix, vond Bert in 1993 het eens tijd om een andere sport te gaan beoefenen. Mountainbiken was in die tijd nog een vrij onbekende sport in Nederland en aangezien Bert in het verleden wel eens op de racefiets had gezeten, was de link met deze nieuwe tak van fietsen gauw gelegd. Na een aantal jaren alleen te hebben gefietst werd Erik door Bert enthousiast gemaakt en niet lang daarna kocht hij zich ook een fiets. Ondertussen is Erik`s collega Jan S. er bijgekomen en deze drie werden lid van de Gendringse Mountainbikers. Na deze periode ging Erik zijn eigen weg en werden Jan S. en Bert lid van Velocé uit Zieuwent. Omdat Jan en Bert een eigen visie hadden op het gebied van het mountainbiken bleven ze buiten de vereniging om hun eigen rondjes fietsen. Doordat Joost en later Marc erbij kwamen werd het enthousiasme alleen maar groter. Doordat Bert nog altijd contact had met leden en oud-leden van de handbalvereniging leek het hem wel wat om elk jaar met deze leden een mtb-tocht te gaan fietsen. Dat er verscheidene leden hierdoor veel plezier ondervonden in deze sport bleek wel, met als gevolg dat er steeds meer mensen bij het groepje aansloten. Maar ook die niet op het handballen hebben gezeten fietsen ondertussen met de groep mee. In al die jaren van fietsen werd het groepje steeds groter en werd de behoefte van eenheid en afspraken ook groter. Er werd een aantal sponsors gevonden die het mogelijk maakt dat iedereen in dezelfde kleren fietst en op 5 maart 2005 werd er een huishoudelijk reglement gemaakt waar iedereen rekening mee moet houden. Voor het gemak werd 5 maart 2005 dan ook als oprichtingsdatum gezien en Just4Fun Biking was geboren. J4FB is een vereniging die volop in beweging is en inmiddels ook redelijk bekend aan het worden is in de omgeving van Lichtenvoorde.Elk jaar worden er tochten gefietst in het binnen- en buitenland met als hoogtepunt van het jaar het club weekend. Eén van de doelstellingen is; Het beoefenen van de sport mountainbiken in het algemeen, op een dusdanig niveau dat voor iedereen haalbaar en leuk is. Plezier hebben en toch een prestatie leveren in deze sport staat hoog aangeschreven. Samen uit en samen thuis staat bij Just4 Fun Biking hoog in het vaandel.

1280 bestuur J4FB

Bestuur J4FB Gien Weelink, Marcel van Zutphen en Jan Berentsen

Huishoudelijk reglement Just4Fun Biking

1) Doelstelling van Just4Fun Biking

Het beoefenen van de sport mountainbiken in het algemeen, op een dusdanige niveau dat voor iedereen haalbaar en leuk is. Plezier hebben en toch een prestatie leveren in deze sport staat hoog aangeschreven. Samen uit en samen thuis staat bij Just4Fun Biking hoog in het vaandel.

2) Constructie van Just4Fun Biking

Just4Fun Biking is een vereniging en kent een bestuur. Tevens kent men aanspreekpunten die verantwoordelijk zijn voor de diverse taken die een club met zich meebrengt. Van deze aanspreekpunten wordt verwacht dat ze hun taken naar behoren en volgens afspraak uitvoeren. Een keer per jaar komen de leden bij elkaar om te vergaderen. Hier worden o.a.een nieuw bestuur gekozen en worden aanspreekpunten benoemd en wordt zonodig de inhoud van het takenpakket herzien. De diverse taken van de club vind men terug op punt 10. Bestuursleden blijven voor een periode van 3 jaar zitting houden in het bestuur.

3) Activiteiten

Just4 Fun Biking kent 2 seizoenen, namelijk het zomerseizoen en het winterseizoen. Het zomerseizoen loopt vanaf de eerste dinsdag van april (begin zomertijd) tot en met de donderdag voor de kermis van Lichtenvoorde.In deze periode ( met uitzondering van de zomervakantie) wordt er elke dinsdag en donderdag vanaf de sporthal te Lichtenvoorde om 19.00 uur gefietst. Tevens is er de mogelijkheid om in deze periode mee te gaan naar een vaste route in het land. Dit laatste wordt samengesteld door het aanspreekpunt “toertochten”. Het winterseizoen loopt van oktober tot maart. In deze periode wordt er georganiseerde veldtoertochten gereden. Programma wordt eveneens door aanspreekpunt “toertochten” geregeld. Tevens kent J4FB nog een aantal andere activiteiten die voornamelijk in het zomerseizoen worden georganiseerd.Deze activiteiten worden tijdens de jaarlijkse vergadering vastgesteld.

4) Nieuwe leden

Nieuwe leden kunnen zich in laten schrijven bij de penningmeester. Het maximale aantal actief fietsende leden is voorlopig vastgesteld op 15 personen, tenzij tijdens de jaarvergadering of op een ingelaste vergadering door de huidige leden anders wordt beslist. Jeugdleden die in staat zijn om zonder begeleiding te kunnen fietsen, kunnen lid worden van de vereniging op basis van lidmaatschap van de NTFU. Daarmee vervalt alle rechten en plichten van het jeugdlid naar mountainbikeclub Just4FunBiking, maar ze zijn dan wel verzekerd (zie punt 9) tijdens tochten en ritten die zij met de club gaan fietsen. Voor de tochten en ritten waarbij autovervoer noodzakelijk is om op plaats van bestemming te komen, wordt een kleine vergoeding gevraagd.

5) Lidmaatschap

De contributie van mountainbikeclub Just4FunBiking bedraagt € 25,- per jaar. De verplichte lidmaatschapskosten van de NTFU komen dan hier nog bij. Mocht een lid reeds via een andere vereniging aangesloten zijn bij de NTFU, dan vervalt deze verplichting. De contributie voor jeugdleden is gelijk aan die van de NTFU.

6) Kleding

Just4Fun Biking heeft een eigen tenue. Deze kan men voor een redelijk prijs bij aanspreekpunt “kleding”aanschaffen. Het hebben van de kleding wordt als wenselijk gezien indien men meerdere tochten en trainingen per seizoen meedoet. Indien men deelneemt aan de nevenactiviteiten wordt het dragen van een poloshirt als wenselijk gezien.

7) Vervoer

Het vervoer naar de diverse tochten wordt door het aanspreekpunt “toertochten” gecoördineerd. Dit wordt zo eerlijk mogelijk gedaan, zodat iedereen even vaak aan de beurt is om te rijden. J4FB is in het bezit van drie fietsaanhangers, waar totaal 15 fietsen op kunnen. Hier zou men eventueel gebruik van kunnen maken. Om de benzinekosten te drukken, wordt er na elk seizoen een afrekening gemaakt. Hier worden de exacte kosten berekend van elk lid van J4FB die aan een toertocht of een andere rit heeft meegedaan, waarbij vervoer met de auto nodig is geweest. Dit alles wordt berekend en bijgehouden door aanspreekpunt rittenadministratie.

8) Algemeen

Leden dienen zich aan de volgende punten te houden; Aan de statuten en het huishoudelijkreglement van de verenging Het dragen van een helm is verplicht Zondag dient men het clubtenue te dragen Na afloop van een rit of tocht draagt men het blauwe poloshirt Bij speciale gelegenheden draagt men het blauwe poloshirt Om te verkomen dat er te veel verschil ontstaat in conditie en snelheid tussen de leden, dient men zoveel mogelijk in het zomerseizoen op de dinsdag en/of donderdag te komen fietsen. De spelregels die op het programma van het toertochtseizoen staan na te komen.

9) Verzekering

Degenen die in het bezit zijn van een NTFU Toerfietskaart hebben recht op navolgende verzekeringsdekkingen; NTFU-aansprakelijkheidsverzekering NTFU-ongevallenverzekering NTFU- reisverzekering buitenland NTFU –fietsverzekering

Voor meer informatie hierover ga naar www.NTFU.nl of neem contact op met aanspreekpunt verzekeringen of lees de extra bijlage verzekering. Risico’s en verzekeringen ( niet NTFU) Diefstal, materiële beschadiging tijdens deelname aan een fietstocht of tijdens vervoer op heen- of terugreis. De verzekeringen van de NTFU bieden géén dekking tegen diefstal of materiële beschadiging tijdens vervoer van de fiets. Wil je dit verzekeren dan moet je een speciale fietsverzekering afsluiten. Diefstal van de fiets uit de afgesloten woning, berging of garage is meeverzekerd op de inboedelverzekering. Valt een fiets tijdens een autorit van een fietsdrager of aanhanger, dan kan de schade aan de fiets niet geclaimd worden op de WA-dekking van de autoverzekering. Er is een uitsluiting in de polis opgenomen, waardoor voor dit risico geen dekking bestaat. Ook is er geen dekking op de particuliere aansprakelijkheidsverzekering omdat in die polis een uitsluiting is opgenomen voor schade met of door motorrijtuigen. Voor meer informatie kan men bij aanspreekpunt verzekering terecht of lees de extra bijlage verzekering.

10) Taakverdeling

Toertochten/vervoer PR/contactpersoon sponsor Verbandmiddelen Aanhangeronderhoud Verzekering Kleding Rittenadministratie Website Nieuwsbrief sponsoren De taakverdeling en de inhoud ervan wordt op de jaarvergadering vastgesteld. Zie punt 2.

11) Sponsors/donateurs

Donateurs die de vereniging willen steunen, kunnen dit doen door minimaal een bedrag van €25,- te doneren. Het sponsoren van de vereniging is mogelijk door de afspraken in het sponsorreglement in acht te nemen.

Weersverwachting
Lichtenvoorde
Weeronline.nl - Meer weer in Lichtenvoordeweeronline.nl Altijd jouw weer